TONEEL NOVEMBER 2015: "Avé René""


  • Spelbegeleider : Herman Van der Bulcke
  • Regie-assistente: Els Van Ingelgom
  • Bestuur: Johan Van Gucht (voorzitter), Myriam Buys, Bruno De Greef, Nancy Van den Eede en Frauke Moerenhout
  • Spelers: Kelly Bogaerts, Walter Cools, Mario De Coninck, Bruno De Greef, Kirsten Loos, Ben Van Campenhout, Ward Vandeputte, Nancy Van den Eede, Kathleen Van Hoeymissen en Chris Vermeir

Inhoud van 'Avé René'

René voelt zich uitgeblust. Als suppoost in de Romeinse zaal van het museum valt zo weinig te beleven. Af en toe praat hij tegen de beelden van Claudius, Agrippina, Nero en de mooie Maxima, een Vestaalse Maagd. René is danig geïnteresseerd in de geschiedenis van het Oude Rome. Was hij toen maar geboren, zijn leven zou boeiender geweest zijn.

De beelden horen zijn verzuchting. Zouden zij hun vriendelijke suppoost niet kunnen helpen? Ze brainstormen: wat maakt het leven boeiend? Feesten? Schransen? De Vestaalse flapt het er uit: een vrouw natuurlijk! Waarna de beelden besluiten zich met het leven van René te bemoeien...

Cecile, een hautaine leerkracht geschiedenis, wil in de Romeinse zaal een aanschouwelijke les geven over het Oude Rome en vraagt René om daaraan mee te werken. De beelden zien in Cecile meteen een potentieel lief voor René. Maar er is ook nog Magda, de poetsvrouw die René bereidwillig terzijde staat. Aan wie zullen ze René koppelen? Of wordt het toch nog Maxima, op wie René stiekem een oogje heeft? En hoe moet dat dan met de ruige Germaan Bobbelix, de verloofde van Maxima?

Tijdens de vele dolle verwikkelingen in het museum wordt het leven van René alvast heel wat boeiender. Maar zal dat ook zo blijven?

Een komedie geschreven door Hilda Vleugels.

Kaarten verkrijgbaar bij alle spelers en onze verkooppunten (overzicht coming soon).