Locatie


Onze voorstellingen vinden steeds plaats in de Polyvalente zaal te Steenhuffel.

Adres:
School Ter Elst
J. Van Doorslaerstraat 47
1840 Steenhuffel